هاست لینوکس ایران پلن ایده آل خود را با ضمانت بازگشت 30 روزه ما انتخاب کنید !

  بخش ها

  عملیات

IR-LIN-01
1,050,000 ريال ماهانه
 • 2 GB فضای دیسک
 • نامحدود ترافیک ماهانه
 • 2 GB میزان رم
 • 2.60 GHz میزان CPU
 • در پرداخت سالانه دامنه ملی رایگان
 • گواهی SSL رایگان
 • 30 روز ضمانت استرداد
 • بکاپ روزانه
 • تعداد اددان دامنه
IR-LIN-02
1,800,000 ريال ماهانه
 • 5 GB فضای دیسک
 • نامحدود ترافیک ماهانه
 • 3 GB میزان رم
 • 2.60 GHz میزان CPU
 • در پرداخت سالانه دامنه ملی رایگان
 • گواهی SSL رایگان
 • 30 روز ضمانت استرداد
 • بکاپ روزانه
 • تعداد اددان دامنه
IR-LIN-03
2,050,000 ريال ماهانه
 • 10 GB فضای دیسک
 • نامحدود ترافیک ماهانه
 • 4 GB میزان رم
 • 2.60 * 2 GHz میزان CPU
 • در پرداخت سالانه دامنه ملی رایگان
 • گواهی SSL رایگان
 • 30 روز ضمانت استرداد
 • بکاپ روزانه
 • 1 عدد تعداد اددان دامنه
IR-LIN-04
2,300,000 ريال ماهانه
 • 15 GB فضای دیسک
 • نامحدود ترافیک ماهانه
 • 5 GB میزان رم
 • 2.60 * 2 GHz میزان CPU
 • در پرداخت سالانه دامنه ملی رایگان
 • گواهی SSL رایگان
 • 30 روز ضمانت استرداد
 • بکاپ روزانه
 • 2 عدد تعداد اددان دامنه
IR-LIN-05
2,800,000 ريال ماهانه
 • 20 GB فضای دیسک
 • نامحدود ترافیک ماهانه
 • 6 GB میزان رم
 • 2.60 * 3 GHz میزان CPU
 • در پرداخت سالانه دامنه ملی رایگان
 • گواهی SSL رایگان
 • 30 روز ضمانت استرداد
 • بکاپ روزانه
 • 3 عدد تعداد اددان دامنه