هاست وردپرس ایران پلن ایده آل خود را با ضمانت بازگشت 30 روزه ما انتخاب کنید !

  بخش ها

  عملیات

IR-WP-01
1,750,000 ريال ماهانه
 • 5 GB فضای دیسک
 • نامحدود ترافیک ماهانه
 • 4 GB میزان رم
 • 2.60 * 2 GHz میزان CPU
 • در پرداخت سالانه دامنه ملی رایگان
 • گواهی SSL رایگان
 • 30 روز ضمانت استرداد
 • بکاپ روزانه
 • تعداد اددان دامنه
IR-WP-02
2,300,000 ريال ماهانه
 • 10 GB فضای دیسک
 • نامحدود ترافیک ماهانه
 • 5 GB میزان رم
 • 2.60 * 3 GHz میزان CPU
 • در پرداخت سالانه دامنه ملی رایگان
 • گواهی SSL رایگان
 • 30 روز ضمانت استرداد
 • بکاپ روزانه
 • 1 عدد تعداد اددان دامنه
IR-WP-03
3,000,000 ريال ماهانه
 • 15 GB فضای دیسک
 • نامحدود ترافیک ماهانه
 • 6 GB میزان رم
 • 2.60 * 4 GHz میزان CPU
 • در پرداخت سالانه دامنه ملی رایگان
 • گواهی SSL رایگان
 • 30 روز ضمانت استرداد
 • بکاپ روزانه
 • 2 عدد تعداد اددان دامنه
IR-WP-04
4,500,000 ريال ماهانه
 • 20 GB فضای دیسک
 • نامحدود ترافیک ماهانه
 • 7 GB میزان رم
 • 2.60 * 5 GHz میزان CPU
 • در پرداخت سالانه دامنه ملی رایگان
 • گواهی SSL رایگان
 • 30 روز ضمانت استرداد
 • بکاپ روزانه
 • 3 عدد تعداد اددان دامنه
IR-WP-05
6,500,000 ريال ماهانه
 • 30 GB فضای دیسک
 • نامحدود ترافیک ماهانه
 • 10 GB میزان رم
 • 2.60 * 6 GHz میزان CPU
 • در پرداخت سالانه دامنه ملی رایگان
 • گواهی SSL رایگان
 • 30 روز ضمانت استرداد
 • بکاپ روزانه
 • 4 عدد تعداد اددان دامنه