نمایندگی لینوکس ایران پلن ایده آل خود را با ضمانت بازگشت 30 روزه ما انتخاب کنید !

  بخش ها

  عملیات

IR-RES-01
1,000,000 ريال ماهانه


 • 1 GB فضای دیسک
 • 15 GB ترافیک ماهانه
 • 5 عدد تعداد اکانت قابل میزبانی
 • DNS اختصاصی
 • ضمانت استرداد
 • بکاپ روزانه
IR-RES-02
1,850,000 ريال ماهانه


 • 5 GB فضای دیسک
 • نامحدود ترافیک ماهانه
 • 10 عدد تعداد اکانت قابل میزبانی
 • DNS اختصاصی
 • ضمانت استرداد
 • بکاپ روزانه
IR-RES-03
3,750,000 ريال ماهانه


 • 10 GB فضای دیسک
 • نامحدود ترافیک ماهانه
 • 15 عدد تعداد اکانت قابل میزبانی
 • DNS اختصاصی
 • ضمانت استرداد
 • بکاپ روزانه
IR-RES-04
5,600,000 ريال ماهانه


 • 15 GB فضای دیسک
 • نامحدود ترافیک ماهانه
 • 20 عدد تعداد اکانت قابل میزبانی
 • DNS اختصاصی
 • ضمانت استرداد
 • بکاپ روزانه
IR-RES-05
7,500,000 ريال ماهانه


 • 20 GB فضای دیسک
 • نامحدود ترافیک ماهانه
 • 25 عدد تعداد اکانت قابل میزبانی
 • DNS اختصاصی
 • ضمانت استرداد
 • بکاپ روزانه