هاست اقتصادی ایران پلن ایده آل خود را با ضمانت بازگشت 30 روزه ما انتخاب کنید !

  بخش ها

  عملیات

IR-ECO-01
750,000 ريال ماهانه
 • 500 MB فضای دیسک
 • نامحدود ترافیک ماهانه
 • در پرداخت سالانه دامنه ملی رایگان
 • گواهی SSL رایگان
 • 30 روز ضمانت استرداد
 • بکاپ روزانه
IR-ECO-02
1,200,000 ريال ماهانه
 • 1 GB فضای دیسک
 • نامحدود ترافیک ماهانه
 • در پرداخت سالانه دامنه ملی رایگان
 • گواهی SSL رایگان
 • 30 روز ضمانت استرداد
 • بکاپ روزانه
IR-ECO-03
1,500,000 ريال ماهانه
 • 2 GB فضای دیسک
 • نامحدود ترافیک ماهانه
 • در پرداخت سالانه دامنه ملی رایگان
 • گواهی SSL رایگان
 • 30 روز ضمانت استرداد
 • بکاپ روزانه
IR-ECO-04
1,800,000 ريال ماهانه
 • 3 GB فضای دیسک
 • نامحدود ترافیک ماهانه
 • در پرداخت سالانه دامنه ملی رایگان
 • گواهی SSL رایگان
 • 30 روز ضمانت استرداد
 • بکاپ روزانه
IR-ECO-05
2,550,000 ريال ماهانه
 • 5 GB فضای دیسک
 • نامحدود ترافیک ماهانه
 • در پرداخت سالانه دامنه ملی رایگان
 • گواهی SSL رایگان
 • 30 روز ضمانت استرداد
 • بکاپ روزانه
IR-ECO-06
3,000,000 ريال ماهانه
 • 10 GB فضای دیسک
 • نامحدود ترافیک ماهانه
 • در پرداخت سالانه دامنه ملی رایگان
 • گواهی SSL رایگان
 • 30 روز ضمانت استرداد
 • بکاپ روزانه